ปีแห่งตลาด

การโอนเงิน

การฝากเงิน
การถอนเงิน
ระบบชำระเงิน สกุลเงินที่ยอมรับ เวลาในการประมวลผล ค่าคอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
help2pay
ฝากเงิน
VND, IDR, THB, MYR 15 นาที 3% ฝากเงิน
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
ฝากเงิน
USD 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) ฝากเงิน
Ethereum
ฝากเงิน
USD หนึ่งวัน 0% ฝากเงิน
Perfect Money
ฝากเงิน
USD, EUR 15 นาที 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) ฝากเงิน
Tether ERC20
ฝากเงิน
USDT หนึ่งวัน 0% ฝากเงิน
Tether TRC20
ฝากเงิน
USDT หนึ่งวัน 0% ฝากเงิน
ThunderXpay
ฝากเงิน
THB, LAK, MMK, KHR 0% (ชดเชยจาก Grand Capital) ฝากเงิน
ระบบชำระเงิน สกุลเงินที่ยอมรับ เวลาในการประมวลผล ค่าคอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
help2pay
ถอน
VND, IDR, THB, MYR สูงสุด 3 วัน IDR 30,000.00
VND 50,000.00
THB 100.00
MYR 10.00
per settlement request
ถอน
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
ถอน
USD สูงสุด 3 วัน determined by blockchain ถอน
Ethereum
ถอน
ETH สูงสุด 3 วัน determined by blockchain ถอน
Perfect Money
ถอน
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Tether ERC20
ถอน
USDT สูงสุด 3 วัน determined by blockchain ถอน
Tether TRC20
ถอน
USDT สูงสุด 3 วัน determined by blockchain ถอน
ThunderXpay
ถอน
THB, LAK, MMK, KHR สูงสุด 3 วัน 0% ถอน

Choose your language