ปีแห่งตลาด

เอกสารและสัญญา

ท่านสามารถหาเอกสารและสัญญาของบริษัทได้ที่นี่

  • AML and KYC policy Download (PDF)

  • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง Download (PDF)

  • ข้อกำหนดและคำจำกัดความ Download (PDF)

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว Download (PDF)

  • ข้อตกลงของลูกค้า Download (PDF)

  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการและการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย Download (PDF)

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า Download (PDF)

  • ข้อตกลงพาร์ทเนอร์ Download (PDF)

  • ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงพาร์ทเนอร์ Download (PDF)

  • Status system terms Download (PDF)

Choose your language