ปีแห่งตลาด

Contacts

Our multilingual client support is available 24/7 to help you solve any issues!

ยังมีคำถาม? ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสดของเรา

แผนกให้บริการลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท, โปรโมชั่นและการแข่งขัน, การสอบถามเกี่ยวกับองค์กร

Mon–Fri 6:00 AM–6:00 PM (GMT)

ฝ่ายหุ้นส่วน

แผนงานหุ้นส่วน, การพัฒนาในภูมิภาค

Mon–Fri 7:00 AM–5:00 PM (GMT)

แผนกวิเคราะห์

ให้กับนักวิเคราะห์ของแกรนด์แคปปิตอลบริษัทของเรา

Mon–Fri 7:00 AM–5:00 PM (GMT)

HR Department

Careers with Grand Capital, current job openings.

Mon–Fri 7:00 AM–4:00 PM (GMT)

Find an office in your city: https://grandcapital.ru/about/partner_offices

Choose your language